Fluekast

Jeg er en middelmådig fluefisker med et ligeså middelmådigt fluekast, og jeg kaster derfor ikke særlig langt. 20 meter er et pænt kast for mig, og det rækker i langt de fleste tilfælde.

Fluekast

Jeg er en middelmådig fluefisker med et ligeså middelmådigt fluekast, og jeg kaster derfor ikke særlig langt; 20 meter er et pænt kast for mig, og det rækker i langt de fleste tilfælde.

Fluen er lille og havet megt stort, så det er naturligvis nødvendigt med en vis kasteteknik ved kysten, men der er ingen grund til at opgive kystfluefiskeriet over de første korte kast. Øvelse gør mester og der skal nok komme fisk ud af anstrengelserne efterhånden som man får opbygget teknik og rutine. Jeg har selv lært meget af teknikken af Erik Kyrping som har udviklet en metode han kalder VASK - en forkortelse for Vinkler, Acceleration, Stop og Kadance.

Vinkler

Det vigtigt at kasteplanet bevares. Det vil sige at stangen skal føres i ét plan, altså lige frem og lige tilbage. Set fra siden skal stangspidsen danne en lige linje. Set fra oven skal stangtoppen ligeledes danne en lige linje; en almindelig fejl er at stangen føres i D-facon som opstår når stangen føres ud fra kroppen og tilbage igen.

Acceleration

Et af de vigtigste parametre for et vellykket fluekast er at finde en korrekt rytme i både frem- og bagkast. Bevægelsen skal være en konstant og let øget acceleration efterfulgt af et brat stop. Hvis bevægelsen starter for hurtigt eller med et ryk, kollapser linen. Altså start langsomt og slut hurtigt og brat.

Stop

Det bratte stop er nødvendigt for at danne et fast ankerpunkt for skydelinen. Det er også vigtigt at stoppe frem- og tilbagebevægelsen tidligt, ellers bliver linebuen for stor og der er svært at strække linen helt ud. Et tidligt stop formindsker imidlertid accelerationsstrækningen, men denne kan øges ved (efter det bratte stop) at følge efter med stangen.

Kadance

Kadance (eller mere præcist rytme) handler om tidspunktet for start af fremkastet og bagkastet. Mange tror at linen skal være strukket helt ud før man starter kastet i den modsatte retning. Men det giver et meget mere glidende og harmonisk kast hvis man starter kastet i modsat retning lige inden linen er strukket helt ud.

Relaterede emner

Kastet er blot et af kystfluefiskeriets mange facetter, og der er meget andet at tage fat på. Fiskeri, teknik, fluebinding, fisk, fødeemner, for ikke at nævne grej og fluer. Jeg kan ikke skrive om det hele, men her er et udpluk.

Fluekast

Fluekast

Jeg er ikke ligefrem ekspert i fluekast, men her er nogle gode og enkle kastetips.

Læs mere
Valg af kystflue

Valg af kystflue

Klog på kystfluer bliver man aldrig, i hvert fald ikke så klog som havørreden.

Læs mere
kystfluegrej

Kystfluegrej

Jeg lider af kronisk grejfeber, en tilstand uden nogen effektiv behandling.

Læs mere