Fluebinding

Fluebinding

"Vi fluefiskere er mærkelige - vi fisker med FLUE, kalder den for en PATTEGRIS og påstår så at den ligner en REJE". Det er da bindegalt…!

Fluebinding

Der kan være mange grunde til at binde sine fluer selv, men to er måske de mest indlysende. Man kan enten binde, fordi flueæsken skal fyldes op; eller man kan binde fordi det i sig selv er fornøjeligt at eksperimentere med hår, huder, fjer og flash.

Skal man have den fulde fornøjelse af kystfluefiskeriet, og næring for drømme når der ikke fiskes, skal man binde sine kystfluer selv. Der findes udmærkede kystfluer til salg i grejbutikkerne, men det giver fiskeriet en ekstra dimension at binde fluer selv. Der er bare det ved det, at vi er mange der er endt som bindegale kystfluefiskere: vi binder en Flue, kalder den for en Pattegris, og påstår den ligner en Reje.

Magnus ligner ikke noget bestemt byttedyr, men er en sammenblanding af karakteristika fra en hel række fødeemner

De første kystfluer

Mine første kystfluer købte jeg hos Harry Nielsen fra Jock Scott i Århus. Det var bestillingsarbejde, for det var svært at opdrive deciderede kystfluer dengang. Jeg bestilte 6 forskellige mønstre, det var ret simple fluer, de fleste som belastede streamer udgaver af i forvejen kendte mønstre. Jeg viste ikke bedre og var tilfreds med kreationerne. Jeg fangede vist aldrig noget på fluerne, men interessen for fluebinding var en realitet. Den efterfølgende vinter meldte mig således til et fluebindingskursus med førnævnte Harry Nielsen som instruktør. Det var mest traditionelle vådfluer vi bandt, og jeg husker stadig det allerførste kræ af egen avl – det var en Red Tag, en flue der stadig sidder i flueæsken, dog er krogen rustfri og der er tilføjet er Palmer hackle. I dag gør jeg som mange andre kystfluefiskere, jeg binder mine fluer selv. Mange mønstre bliver prøvet, kasseret, videreudviklet, glemt, fundet frem og ændret. Det er en del af fornøjelsen, og et hyggeligt gøremål, når det ikke er fiskevejr.

Kern Lunds Tangreje Transparent - en udfording for de fleste ved fluestikket. Heldigvis fungerer langt simplere fluer lige så godt.

Fluebinding er håndværk og kunst.

Fluebinding er håndværk, og samtidig er det antydningens og minimalismens kunst. Det handler om med enkle midler at binde kystfluer med nogle få, men meget overordnede og måske karikaturagtige lighedspunkter med det påtænkte fødeemne. Det er med andre ord ikke nødvendigt at binde meget nøjagtige imitationer af et bestemt fødeemne, for erfaringen viser at fiskene heldigvis er langt mindre nøjeregnende og kræsne, en vi fluebindere undertiden gør dem til. Ja, selv fluer der kun består af en klat dubbing på en krog kan fange fisk.

I hvert fald viser det sig at impressionistiske fluer der er tæt på at være en karikatur af det naturlige forbillede, accepteres af havørreden. En karikatur kan jo overdrive det fluebindere tror fisken falder for.

En god kystflue.

Hvad kendetegner en god kystflue

En god kystflue er kendetegnet ved flere forhold. Holdbarhed, synlighed, levende gang i vandet. Hvad fluen så skal imitere er normalt mindre vigtigt, for det er alligevel umuligt at efterligne et bestemt fødeemne fuldstændigt. Mange af de bedst fangende fluer (f.eks. Magnus, Kobberbassen og Brendas Mor) ligner jo ikke et bestemt byttedyr, men er en sammenblanding af karakteristika fra en hel række fødeemner. Samtidig er de simple fluer som er nemme at binde..

Relaterede sider.

Fluebinding er et enormt emne, og selvom man begrænser sig til kystfluerne er der rigeligt at tage fat på. Jeg kan ikke skrive om det hele for der skal også være plads til andre emner. Her er et lille udpluk:.

Fluekast

Fluekast

Jeg er ikke ligefrem ekspert i fluekast, men her er nogle gode og enkle kastetips.

Læs mere
Valg af kystflue

Valg af kystflue

Klog på kystfluer bliver man aldrig, i hvert fald ikke så klog som havørreden.

Læs mere
kystfluegrej

Kystfluegrej

Jeg lider af kronisk grejfeber, en tilstand uden nogen effektiv behandling.

Læs mere