Fiskepladser

Jeg har efterhånden fisket mange steder i regionen, men foretrækker en håndfuld faste fiskepladser, som jeg kender til bunds og under alle forhold.

Knebel Vig

Knebel Vig er en lille næsten rund sidevig til Kalø Vig, med en smal munding til Aarhusbugten mod vest. Her er der oftest læ, og begrænset med store bølger, lige meget hvad retning vinden kommer fra. Dette kombineret med en naturskøn beliggenhed, gør vigen til et populært sted for lystfiskere. Store dele af vigen er meget lavvandet, men visse steder når dybdekurven helt tæt ved land og man fisker udover en skrænt der går ned til 10-15 meter vand.

Indsejlingen til Knebel Vig

Vigen er et spændende område, som i perioder tiltrækker mange havørreder, og derved også mange havørredfiskere. Selve indsejlingen byder på et godt forårs- og efterårsfiskeri, og det er en af de sikre pladser i let pålandsvind og strøm. Det tyder på at pladsen er et godt stoppested for havørrederne, når de trækker. Jeg har mest fisket ved den nordlige pynt, der hedder Næsset og ind mod herregården Rolsøgård. Her er der en varieret bund med store sten, ålegræs og sandbund. I den sydlige del af vigen er der lavvandet og mudret bund, som på de rigtige tidspunkter af året byder på godt fiskeri.

Seneste fangster fra Knebel Vig

Dato Fisk Længde Vægt Metode Endegrej  
01-11-2008 Havørred 35 cm 0,5 kg Flue Brenda
27-12-2006 Havørred 38 cm 0,6 kg Flue Polar Magnus

Flere billeder fra Knebel Vig

Kyststrækningen umiddelbart udenfor pynten ved indsejlingen