Fiskearter

Om fiskearter jeg har stiftet bekendtskab med ved kysten og som findes i fangstjournalen, men der er også et par stykker jeg har til gode at fange.

Torsk

Der var engang hvor man altid kunne tage ud og nappe et par kysttorsk, især hvis man tog ud i den gyldne time. Spinnefiskeren var godt kørende med en rød/gul kystwobler og fluefiskeren med en Mickey Finn eller Wooly Bugger. Men sådan er det ikke længere, i dag fanger vi flere havørreder end torsk. Ikke fordi vi er blevet bedre fiskere, men fordi torsken næsten er forsvundet fra de indre danske farvande. Og jeg savner den, en ilter torsk på 1-2 kilo der med karakteristiske seje og tunge rusk, søger mod den nærmeste tangbusk, er en fortrinlig sportsfisk som giver en god fight på let grej.

Jeg kender ikke årsagen til torskens massive tilbagegang i de danske farvande, måske er det på grund af iltsvind eller overfiskeri fra erhvervsside; eller begge dele? Fremtidsudsigten for torsken som sportsfisk ser dyster ud. Der er behov for vidtrækkende politiske tiltag med yderligere nedbringelse af kvælstofudledningen fra landbruget samt endnu en regulering af kvoterne for fritids- og erhversfiskere. I den forbindelse bør der vel også skrides ind overfor lystfiskernes bulefiskeri efter gydetorsk - ikke fordi jeg tror dette fiskeri isoleret set er en trussel mod torskebestanden - men, man bør vel feje for egen dør først ...?

Fangst per måned for Torsk

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
0 1 15 55 52 12 15 11 16 10 6 1

Top-10 agn til Torsk

Navn Type Antal
Pirk (navn ukendt) Pirk 41
Havjig Softbait 32
Hven pirk Pirk 27
Jensen Pirk Pirk 25
Stålkilen Blink 13
Møresilda Blink 8
Filur Blink 7
Sandorm Naturlig agn 7
Rappen Wobler 7
Sølvpil Blink 5